Διδασκαλία

Διδασκαλία Ανώτερων Θεωρητικών και Σύνθεσης

Η διδασκαλία γίνεται με σύγχρονες παιδαγωγικές μεθόδους. Δίδονται προσωπικές σημειώσεις για κάθε αντικείμενο σπουδών. Τα έργα των μεγάλων συνθετών
αποτελούν σημαντικό εργαλείο ώστε ο σπουδαστής να αποκτήσει σταδιακά τις απαραίτητες τεχνικές δεξιότητες που θα του επιτρέψουν να προσεγγίσει σε μεγαλύτερο
βάθος την τέχνη της μουσικής.

Πλήθος μαθητών σταδιοδρομούν τόσο την Ελλάδα όσο και σε πολλές χώρες του εξωτερικού. Σημαντικός αριθμός μαθητών του έχει εισαχθεί και συνεχίζει τις σπουδές
του σε τμήματα μουσικών σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

Το συγγραφικό του έργο έχουν αγκαλιάσει πολλοί συνάδελφοι και αποτελεί μέρος της καθημερινής τους πρακτικής σε πολλά ωδεία. Το έργο του «Εγχειρίδιο
Ακουστικών Δεξιοτήτων» διδάσκεται σε τμήματα μουσικών σπουδών τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό.

 

Διδάσκει:

  • Προετοιμασία εισαγωγής στα τμήματα μουσικών σπουδών

  • Ειδικό Αρμονίας

  • Βασικές αρχές μουσικής σύνθεσης

  • Αντίστιξη

  • Φούγκα

  • Σύνθεση

Συνθέτης, Συγγραφέας, Μαέστρος, Καθηγητής Μουσικής Θεωρίας και Σύνθεσης