Diadromi I (2010)

for Chamber Orchestra (Flute, Oboe, Clarinet, Bassoon, Horn, Violin I, Violin II, Viola, Cello, Contrabass)

To Mr. Yiannis Kazakos, former Mayor of City Zografou.

Flute: Dimitratos Nikos
Oboe: Kontos Spyros
Clarinet: Karalis Merkourios
Bassoon: Priovolos Vassilis
Horn: George Michael
Violin I:
Filippas Epaminondas
Lorentzos Manolis
Papagianakis Dimitris
Koliothomas Christodoulos
Violin II:
Karagelou Maria
Chris Koulouris
Krommydas George
Stathakis Margarita
Viola:
Dionysius Callirhoe
Harry Gkitzios
Cello:
John Pavlidis
Glytou Frosso
Contrabass: [K]haidopoulou Elina
partnership with College Symphony Orchestra
Conductor, Dimitris Minakakis
February 25, 2011
College Theatre