Ear Anatellon, for Chamber Orchestra (2008)

Flute, Clarinet, Horn, Percussion, String Orchestra

Music for the spring rises
Chamber Orchestra

First performance March 14, 2008
Flute, Camvyses Sophia
Clarinet, Yiannis Sambrovalakis
Horn, Petsas Nikos
Percussion, Panagiotopoulos Vasilis
Violins I,
Panagiotopoulos George,
Salenkova Irina,
Prasidi Athanasia, Stathakis Margarita, Philipas Phivos

Violins II
Peristeris George
Stathakis Constantine
Kiouloglou Harralampos
Krommydas George

Violas


Dionysius Kalliroi

Anastasios Grigoropoulos

Karafantis Evangelos

Cello


Michael Porfyris

Dimitroulopoulou Myrto

Contrabass


Chaidopoulou Elina

Conductor
Dimitris Minakakis

College Theatre

March 14, 2008