Αρχείο ετικέτας Ακουστικά

Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων

Πλήρης μεθοδολογία ανάπτυξης, ελέγχου και βελτιστοποίησης

Εμπεριέχει CD και Τετράδιο Ασκήσεων

EPN 1049
ISMN 979-0-69151-180-0

Σελίδες: 304
Μέγεθος: 210 x 297 mm

 

Συνέχεια ανάγνωσης Εγχειρίδιο Ακουστικών Δεξιοτήτων